چه چیزی باعث کاهش رشد پایه پولی شده؟

چه چیزی باعث کاهش رشد پایه پولی شده؟


بنابر اخبار اقتصادی منتشر شده حجم پایه پولی کشور در امسال بیشتر شده اما نرخ رشد آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته یعنی در سال گذشته رشد پایه پولی کشور بیشتر بوده است. با بررسی های بعمل آمده در زمینه اقتصاد از متخصصین اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که این کاهش رشد در پایه پولی کشور علل داخلی دارد. 

قبل از این که به بررسی علل کاهش نرخ رشد پایه پولی کشور در امسال بپردازیم ابتدا باید پایه پولی را تعریف کنیم. اگر با مفاهیم اقتصادی و پایه پولی آشنایی داشته باشید به راحتی می توانید این مفاهیم را درک کنید و از آن استفاده کنید.

پایه پولی چیست؟

بانک مرکزی هرساله مقداری اسکناس در بازار ارز توزیع می کند و این اسکناس های تزریق شده در بازار گردش می کند و با آن مبادلات صورت می گیرد. بانک مرکزی همه سرمایه خود را داخل بازار نمی ریزد. یعنی مقداری از سرمایه ارزی خود را به عنوان پشتوانه نگه می دارد. به نسبت اسکناس های تزریق شده در بازار به کل دارایی های بانک مرکزی پایه پولی گفته می شود که این عدد هرچه بیشتر باشد نشان از کم پشتوانه بودن ارز کشور و کم بودن سرمایه پشتوانه بانک مرکزی است و اگر این عدد زیاد باشد نقدینگی بیشتر می شود و باعث افزایش تورم خواهد شد. به بیان ساده زیاد شدن این نسبت به معنی پایین بودن ارزش پول است.

افزایش پایه پولی و کاهش رشد آن

حجم پایه پولی امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته اما این رشد نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است. بانک مرکزی امسال توانسته پایه پولی را در وضعیت خوبی حفظ کند و حجم آن را افزایش دهد.

اقتصاددان های داخلی براین باورند که یکی از علل کاهش رشد پایه پولی در این روزها توسط بانک مرکزی نرخ ارز و تورم بالا است که به دنبال آن نرخ بیکاری نیز افزوده خواهد شد.