افزایش نرخ تورم در این نزدیکی است!

افزایش نرخ تورم در این نزدیکی است!


تورم بالا و نرخ بی کاری از جمله مشکلات اصلی اقتصاد ایران به شمار می آید به طوری که در چند دولت روی کار آمده انتظارات اصلی مردم و متفکرین بر حل این دو مشکل یعنی نرخ تورم و بی کاری بوده است. با این حال گرچه هر دولتی در حد توان با این مشکل مبارزه کرده اما هیچ یک از دولتها نتوانستند ریشه این دو را از اقتصاد ایران برکنند.

این مشکل اساسی یعنی نرخ تورم خود عامل دیگر مشکلات اقتصادی است. نرخ بی کاری، کاهش توان خرید، کاهش دست مزد از جمله اثرات سوء افزایش تورم است.

تاثیرات ناشی از تورم در مخارج کشور نیز دیده می شود. با وجود تورم خود دولت که مجری کاهش تورم است متاثیر از تورم مجبور می شود حقوق کارکنان خود را بیشتر کند و در نتیجه هزینه سالیانه دولت بیشتر خواهد شد. 

راهکارهای مقابله با تورم

برای مهار تورم و یا کاهش آن راهکارهایی پیشبینی شده که با استفاده از آنها و به کارگیری دقیق آنها می توان تاحد زیادی این مشکلات را حل کرد. افزایش تورم همچنین می تواند در نرخ مالیات دریافتی، قیمت تمام شده انرزی، عوارض های مختلف تاثیر گذار باشد که مردم به طور مستقیم از این موارد تاثیر می گیرند و به صورت مستقیم آن را احساس می کنند.

تاثیر افزایش نرخ تورم در مسکن و قدرت خرید مردم

اما بیشترین تاثیری که تورم بر زندگی مردم دارد کاهش قدرت خرید است. با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینه اجناس و انرژی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند و فشار اقتصادی بر دهک های پایین جامعه بیشتر می شود. از طرفی هزینه اجاره بها و قیمت زمین و خانه نیز بیشتر می شود و مردم برای دریافت مسکن نیز با مشکل مواجه می شوند.