افزایش قیمت نفت ایران در سال گذشته

افزایش قیمت نفت ایران در سال گذشته


قیمت نفت ایران در سالهای پیش به شدت کاهش یافته بود که علت آن برداشت و صادرات بی رویه عربستان بود که باعث کاهش قیمت جهانی نفت و نفت ایران شده بود. اما خوشبختانه این سیاست خصمانه عربستان تغییر کرد و قیمت نفت ایران بهتر شد. اکنون گفته شده قیمت نفت ایران در سال گذشته میلادی چند دلار افزایش داشته است.

این افزایش قیمت نفت ایران حدود دوازده دلار بوده که نسبت به سال قبل بهتر بوده است. گرچه اقتصاد نفتی ایران اصلا خوب نیست اما با این حال قیمت بیشتر نفت برای ایران درآمدزایی بیشتری دارد.

تاثیر افزایش قیمت نفت بر رشد اقتصادی

بنا بر گزارشات اعلام شده توسط اوپک، اتحادیه شرکتهای صادرکننده نفت، قیمت نفت ایران در سال گذشته رشد داشته و چند دلاری افزایش پیدا کرده است.

گفته می شود با افزایش قیمت نفت می توان امید داشت درآمد دولت از صادرات نفت بیشتر شود و وضعیت اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی کشور بیشتر شود.

تاثیر قیمت نفت بر نرخ ارز

همچنین برخی بر این باورند که قیمت نفت بر نرخ ارز نیز تاثیر گذار است. با افزایش قیمت نفت این امکان موجود دارد که نرخ ارز و قیمت دلار نیز با افزایش مواجه شود.