تاثیر رشد نقدینگی بر تورم

تاثیر رشد نقدینگی بر تورم


نقدینگی کشور براساس آمار های بدست آمده توسط بانک مرکزی در شش ماهه اول امسال خود بوده به طوری که امید است این مقدار رشد بیشتری داشته باشد. با توجه به این که این نقدینگی افزایش یافته آیا می تواند بر رشد تورم و افزایش آن تاثیر داشته باشد. پژوهشگران پول و بانکی نظر دیگری دارند و بر این باورند که نقدینگی بیشتر باعث رشد تورم نمی شود.

رشد نقدینگی امسال نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و این افزایش می تواند در نرخ تورم اثر گذار باشد یا خیر؟ فعالین اقتصادی به این سوال پاسخ می دهند.

تاثیر نقدینگی بر تورم

به نظر برخی فعالین اقتصادی افزایش نقدینگی نمی تواند در افزایش نرخ تورم اثر گذار باشد. هدف مسئولین بانک مرکزی مهار نقدینگی و هدفمند سازی آن است. یعنی هدفمند سازی نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و صادرات.

تاثیر نقدینگی بر نرخ ارز

نقدینگی و رشد آن می تواند بر بازار ارز تاثیر بگذارد. اگر نقدینگی بیشتر شود و پول بیشتری در دست مردم باشد باعث می شود این پول ها به سمت بازار ارز و سکه برود و افزایش خرید را به همراه داشته باشد. افزایش خرید همانا و افزایش قیمت ارز و دلار همانا.

در حال حاظر قیمت نفت در وضعیت خوبی است و ذخایر ارزی نیز به اندازه کافی در بانک مرکزی و بازار ارز وجود دارد و تنها مشکل ما تلاتم بازار ارز و سکه است که با مدیریت بانک مرکزی قابل کنترل است.