روش تشخیص اسکناس های تقلبی

روش تشخیص اسکناس های تقلبی


اسکناس تقلبی چیزیست که ممکن است نسیب هر کسی شود و باید بدانید که اسکناسی که در دست شماست واقعی است یا تقلبی تا در بازار ارز و معالات کلاه سرتان نرود. پول چون چیز با ارزشی است ویژگی های خاصی دارد تا هر کسی نتواند آنرا جعل کند و تقلبی آن را بسازد پس با استفاده از این ویژگی ها می توان اسکناس تقلبی را از واقعی تشخیص داد.

ویژگی های امنیتی موجود در ایران چک و اسکناس به شما کمک می‌کند اسکناس‌های تقلبی را شناسایی کنید. در اسکناس‌های واقعی و رسمی کشور که توسط بانک مرکزی توزیع می شود نکات امنیتی تعبیه شده تا از طریق آنها بتوان اسکناس واقعی را از تقلبی تمیز داد. برای دقت بیشتر در کار تشخیص اسکناس بهتر است چندین خصوصیت را بررسی کنید تا از صحت اسکناس اطمینان حاصل شود.

ویژگی های امنیتی اسکناس ده هزار تومانی

۱- چاپ بر جسته معمولا روی اکثر اسکناس ها وجود دارد. روی اسکناس ده هزار تومانی سه رنگ سبز روشن، سبز یشمی و قهوه ای وجود دارد که شامل تصویر امام خمینی می باشد که برجستگی این تصاویر با انگشتان قابل لمس است.

۲- عددی که مقدار پول را نشان می دهد به صورت ناقص چاپ شده که بخش دیگر آن در پشت پول می باشد و باید در مقابل نور قرار گیر دتا کامل شود.

۳- تمام نقش و نگارهای روی اسکناس به صورت خطی طراحی شده طراحی شده‌اند که شامل طرحهای هندسی می باشد که درون آن نوشته های ریز وجود دارد. 

۴- بخش اصلی پول نخ امنیتی است که در وسط پول قرار گرفته است و رنگارنگ است که در میان آن هولوگرام بانک مرکزی وجود دارد.

۵​- همچنین مقدار صدهزار ریال به صورت مخفی در آن وجود دارد که در مقابل نور نمایان می شود.

 ویژگی های امنیتی اسکناس دو هزار تومانی

۱- چاپ برجسته ریز که نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن وجود دارد. همچنین نوشته جمهوری اسلامی ایران نیز با خط ریز در آن نوشته شده است.

۲- نخ امنیتی چند رنگ که در میان اکثر اسکناس ها وجود دارد که در آن علامت بانک مرکزی وجود دارد. این نخ در میان خمیر کاغذ وجود دارد. 

۳- تمام نقش و نگارهای زمینه اسکناس بصورت با خطوط و رنگ های متفاوت طراحی شده است.  

۴- تصویر امام خمینی بصورت سه بعدی در داخل خمیره کاغذ قرار گرفته که اگر در مقابل نور قرار گیرد قابل مشاهده خواهد بود.

۵- بخش های مختلفی از اسکناس به صورت برجسته چاپ شده که با لمس آن می توانید آن را احساس کنید.

۶- به خاطر وجود مرکب فلورسنت در داخل اسکناس با تابش نور ماورای بنفش امضاء وزیر اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در داخل اسکناس مشاهده می شود.

منبع: ایسنا