بانکداری مجازی در بانکهای ایران

بانکداری مجازی در بانکهای ایران


چندی می شود که ارزهای مجازی وارد بازار ارز شده و همه چیز را در بازار ارز تغییر داده است. در آینده ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین جای دلار و یورو را در بازار ارز خواهند گرفت و یا این که باعث ایجاد بازار ارز دیجیتال خواهند شد. کشور ما نیز از این قانون مستثنی نیست و بانک های ایرانی نیز باید به سمت ارائه خدمات بانکداری مجازی حرکت کنند.

با روی کار آمدن ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین نظام بانکی باید به سمت بانکداری الکترونیک حرکت کند و خدمات بانکداری مجازی را به مشتریان خود ارائه دهد. اما در حال حاضر با آن نقطه فاصله داریم و نیاز است بیشتر بر روی بیت کوین و ارزهای دیجیتال تحقیق و بررسی انجام شود.

بانکداری مجازی در ایران

یکی از کارشناسان فعال در زمینه بانکداری الکترونیک می گوید ما در زمانی هستیم که بانک ها در حال شروع بانکداری مجازی هستند و باید این اقدامات با سرعت بیشتری انجام شود.

در حال حاضر وضعیت بانکداری دیجیتال در ایران تعریفی ندارد و در واقع هنوز کاری در زمینه ارزهای دیجیتال در ایران انجام نشده اما جا دارد این کارها انجام شود. علتش هم این است که هنوز زیرساختهای این کار در ایران وجود ندارد.

بانکداری مجازی در دنیا

هنوز زمان زیادی از راه اندازی ارزهای دیجیتال نمی گذرد و در کشورهای دیگر نیز بانکداری مجازی به طور جدی عملیاتی نشده اما ما نیز نباید از این فضا دور بمانیم. در دیگر کشورها مقررات این کار انجام شده و در حال ایجاد زیرساخت ها هستند.

دیگر عصر بانکداری فیزیکی و جابجایی پول و ارز منسوخ شده و باید از روشهای نوین آن یعنی ارزهای دیجیتال و بانکداری مجازی استفاده کنیم.

اگر مسئولین بانک مرکزی و مدیران بانک ها سرعت عمل بیشتری در راه اندازی بانکداری مجازی در کشور داشته باشند می توانیم امیدوار باشیم به زودی بانکداری مجازی راه اندازی خواهد شد.