مظنه دلار دست سرمایه داران بزرگ بازار ارز

مظنه دلار دست سرمایه داران بزرگ بازار ارز


در حالی که مظنه دلار در بازار ارز به دست دلالان افتاده بود و بانک مرکزی آن را رها کرده بود دوباره با ورود بانک مرکزی به بازار ارز و در دست گرفتن افسار دلار و کنترل مظنه ارز در بازار باعث شد نرخ ارز تا حدودی کنترل شود اما دوباره قیمت دلار گران شده است.

بانک مرکزی بعد از ورود به بازار ارز اقدام به تزریق ارز در صرافی ها کرد. برخی صرافی های منتخب بانک مرکزی با دریافت ارز مرجع و توزیع آن در بازار باعث کاهش مظنه دلار شدند. همین باعث شد تلاطم دلار در بازار کمتر شود و مظنه آن نسبت روز قبل مناسب تر باشد.

خیابان فردوسی، مرکز ارز و دلار تهران

صراف های خیابان فردوسی که مرکز ارز و دلار است و نرخ دلار در آنجا دقیت تر از دیگر صرافی ها است به دنبال ارز مرجع هستند و از بانک مرکزی می خواهند مقدار ارز دولتی را بیشتر کند و به دیگر صرافی ها نیز ارز مرجع تخصیص دهد.

بیشتر کاسبان ارز در خیابان فردوسی به دنبال ارز مرجع و دلار دولتی هستند تا از این طریق بتوانند سود خوبی بدست بیاورند.

افزایش مجدد مظنه دلار بعد از ورود بانک مرکزی

اما با این که بانک مرکزی ارز مرجع در صرافی ها تزریق کرده باز هم شاهد گرانی دلار در این روزها هستیم و می بینیم مظنه دلار در بسیاری از صرافی ها افزایش یافته است. 

صراف های غیرمجاز به دنبال دلار دولتی

صراف های خیابانی نیز که همه سرمایه خود را در دست گرفته اند و در کف خیابان صرافی می کنند به دنبال دسترسی به دلار دولتی هستند تا بتوانند مظنه دلار خود را کمتر کنند.

صرافی های غیر مجاز یعنی همان صرافان کف بازار در خیابان فردوسی بازار خوبی برای خود راه انداخته اند و با خرید و فروش دلار اقدام به راه اندازی بازار سیاه کرده اند.

تعیین مظنه ارز توسط سرمایه داران بزرگ بازار ارز

برخی صرافی ها می گویند بانک مرکزی باید دخالت بیشتری در بازار داشته باشد و بیشتر از گذشته دلار دولتی وارد بازار کند. تزریق بیشتر ارز در بازار می تواند مظنه ارز را کاهش دهد. 

نظر برخی دیگر این است که دست دلالان واسطه گر در بازار ارز است که قیمت ها را زیاد کرده. یعنی سرمایه داران بزرگ ارز و دلار نبض بازار را در اختیار گفته اند و مظنه ارز را تعیین می کنند.