تراز تجازی چیست؟

تراز تجازی چیست؟


این نام را زیاد در رسانه ها و اخبار اقتصادی شنیده اید و برای شما هم سوال است که تراز تجاری چیست و چه معنایی دارد. یکی از مفاهیم تجاری رایج تراز تجاری است که به معنی صادرات خالص می باشد. تراز تجاری که آن را با علامت NX نمایش داده می شود که از تفریق مقدار واردات از مقدار صادرات به دست می آید.

به عبارت دیگر تراز تجاری به معنای صادرات خالص است. هرچه صادرات بیشتر از واردات باشد تراج تجاری بیشتر می شود و هرچه واردات بیشتر و صادرات کمتر شود تراز تجاری کاهش خواهد یافت. به طور خلاصه می توان گفت تراز تجاری رابطه میان صادرات و واردات است.

عوامل موثر بر تراز تجاری

تراز تجاری به صورت سالیانه یا شش ماهه محاسبه می شود که توسط بانک مرکزی بیان خواهد شد. عوامل مختلفی بر تراز تجاری تاثیر گذار هستند. عواملی نظیر هزینه تولید، هزینه مواد اولیه تولید، مالیات، نرخ ارز، میزان تولید در کشور و دیگر عوامل که می تواند تراز تجاری را تغییر دهد.

در بحث تراز تجاری دو مفهوم دیگر نیز وجود دارد. اگر تراز تجاری مثبت باشد یعنی صادرات بیشتر از واردات باشد به آن مازاد تجاری گفته می شود و اگر تراز تجاری منفی شود به آن شکاف تجاری یا کسری تجاری گفته می شود.

تاثیر تراز تجاری بر رشد نرخ ارز

تراز تجاری با نرخ ارز هر کشوری رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر صادرات کشوری زیاد و به دنبال آن تراز تجاری آن کشور افزایش یابد ارز آن کشور بیشتر مبادله می شود. وقتی صادرات زیاد باشد کشور خریدار باید ارز کشور صادر کننده را داشته باشد تا بتواند جنس مورد نظر را بخرد و همین باعث رواج ارز آن کشور در دیگر کشور ها می شود. بنابراین نرخ ارز کشور صادر کننده بیشتر می شود.

عکس این موضوع نیز اتفاق می افتد. اگر واردات کشوری زیاد باشد، آن کشور مجبور است ارز کشور صادر کننده را داشته باشد و با آن محصول را خریداری کند و در این صورت ارز کشور صادرکننده زیاد شده و ارز کشور خودش ضعیف می شود.

همچنین افزایش صادرات و افزایش تراز تجاری باعث افزایش درآمد ملی یا تولید ملی می شود و همین می تواند درآمد کشور را زیاد کند.