جلوگیری از جهش قیمت دلار با تک نرخی شدن ارز

جلوگیری از جهش قیمت دلار با تک نرخی شدن ارز


تک نرخی کردن ارز می تواند اتفاق خوبی برای اقتصاد فعلی کشور در زمینه ارز باشد. وضعیت پیش رو در بازار ارز طوری است که عده ای دلال دائما در حال سود بردن هستند و عده ای سرمایه گذار حقیقی ضرر می کنند. باید این مشکل بازار ارز را حل کرد. حل آن نیز در گرو تک نرخی کردن ارز است.

وجود تقاضای کاذب در بازار ارز

تقاضای موجود در بازار ارز تقاضای کاذب است و این تقاضاها از طرف دلالان صورت می گیرد که با تک نرخی شدن ارز این تقاضاها به حداقل می رسد و واقعی خواهد شد. همچنین تک نرخی شدن ارز باعث شفاف سازی بازار ارز و برابری عرضه و تقاضا خواهد شد.

اگر بتوان به نوعی این تقاضا های کاذب در بازار ارز را کاهش داد می توان قیمت دلار را کنترل کرد و در مدت چند ماهه ریشه بازارهای سیاه ارز را خشکاند.

ثبات نرخ ارز با توزیع ارز دولتی

بانک مرکزی باید تعادل بین عرضه و تقاضا را مدیریت کند تا نرخ ارز ثابت بماند. البته با توزیع ارز دولتی می توان نرخ ارز را کنترل کرد. قیمت ارز رسمی یعنی دلار دولتی ثابت است و اگر در بازار به مقدار زیاد توزیع شود عاملی برای کاهش نرخ بازاری ارز می شود.

نکته مهم در توزیع ارز مرجع این است که دلار دولتی باید در تمام صرافی ها توزیع شود و نه فقط صرافی های منتخب که این امر باعث می شود ارز به تمام بازار برسد و دو نرخی شدن ارز به وجود نیاید.

تفاوت نرخ ارز دولتی و ارز آزاد باعث افزایش قیمت ها

تفاوت میان این دو نرخ یعنی نرخ رسمی و نرخ بازاری یا به عبارت دیگر ارز دولتی و ارز آزاد می تواند باعث افزایش شکاف میان این دو شود و نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده اجناس خواهد بود.

بانک مرکزی طی فرایند یکسان سازی نرخ ارز قیمت رسمی ارز را اعلام می کند و ارز مرجع را با قیمت اعلامی در بازار به فروش می رساند. این باعث بی رونق شدن بازار آزاد و بازار سیاه ارز می شود و تقاضا ها به سمت ارز مرجع هدایت می شود.