تاثیر مظنه دلار بر بازار ارز

تاثیر مظنه دلار بر بازار ارز


یکی ازان کارشناس اقتصادی که در بازار ارز فعالیت می کند و خود یکی از سهامداران اصلی بورس و سرمایه گذار بازار ارز است و صرافی دارد می گوید بانک مرکزی نقش اساسی در تعیین قیمت ارز دارد. مظنه دلار در این روزها دست دلالان است اما باید به دست بانک مرکزی برسد.  یعنی بانک مرکزی باید تعیین کننده قیمت باشد و مظنه دلار را تعیین کند.

نقش بانک مرکزی در تعیین مظنه دلار

در مورد نقش بانک مرکزی در تعیین مظنه ارز می توان گفت دولت با تزریق ارز مرجع در بازار و صرافی ها می تواند مظنه ارز بازاری را تغییر دهد و آن را نزول دهد. البته این کار خیلی هم آسان نیست اما بالاخره روش های مختلفی وجود دارد که باید همه آنها در حد توان اجرا شود.

ساده ترین راه مقابله با بازار سیاه ارز و دلار که می تواند مظنه دلار را کاهش دهد همین تزریق ارز در بازار باشد که اکثر متخصصین اقتصادی به آن تاکید دارند.

یکسان سازی نرخ ارز، عملی ترین روش کنترل بازار ارز

اگر بانک مرکزی این کاررا دنبال کند می تواند تعادل نسبی بین بازار عرضه و تقاضا ایجاد کند که این بازار هیچ گونه نوسانی نداشته باشد و مظنه ارز در آن ثابت باشد. در حقیقت این بهترین کاری است که در زمان فعلی قابل انجام است.

البته روش های تبلیغاتی نیز وجود دارد که ممکن است تاثیرگذار باشد. مثلا بانک مرکزی با تبلیغات گسترده در بازار ارز به همه تلقین کند که ارز به مقدار زیاد وجود دارد و آن را با قیمت مناسب در صرافی ها در دسترس بگذارد. این کار می تواند تاثیر خوبی در نرخ ها بگذارد.

تاثیر دیگر عوامل بر نرخ ارز و مظنه دلار 

دیگر رویدادهای جامعه مانند مشکلات اقتصادی یا حوادث می تواند در قیمت ارز تاثیر و نوسان ایجاد کند اما این نوسان در حدی نیست که شاخص ها را جابجا کند و قیمت ها دچار تغییر اساسی شوند. 

بنابر نظر اکثر تحلیل گران بازار ارز یکسان سازی نرخ ارز عملی ترین روش در زمان فعلی است.