تاثیر قیمت ارز بر ثبات اقتصادی

تاثیر قیمت ارز بر ثبات اقتصادی


ثبات اقتصادی چیزی است که اقتصاد هر کشور به آن نیاز دارد و هر همه متخصصین اقتصاد آن را برای کشور لازم می دانند. در چند دهه گذشته تا حدودی این ثبات در اقتصاد کشور پیاده سازی شد اما در سالهای گذشته ثبات به وجود آمده برهم خورده و اقتصاد کشور دچار مشکل شده است.

قیمت غیر واقعی ارز در بازار

گرانی دلار چیز تازه ای نیست اما چیزی که عجیب است گرانی درهم در بازار است. به گفته کارشناسان قیمت درهم در بازار غیر واقعی است و ارزش آن کمتر از قیمت موجود است.

عواملی که باعث عدم ثبات اقتصادی در کشور می شود در ارزش پول کشور نیز تاثیر گذار خواهد بود. تحریم ها باعث افزایش قیمت دلار در کشور و کاهش ارزش پول ملی شد.

واردات بی رویه ثبات اقتصادی را بر هم میزند

به عنوان مثال یکی از عواملی که می تواند ثبات اقتصادی را بر هم بزند واردات بی رویه است. با واردات بی رویه تولیدات داخلی بی مشتری می مانند و در نتیجه فعالیت اقتصادی و تراز تجاری کاهش می یابد و این باعث بی ثباتی اقتصاد کشور می شود.

روز گذشته قیمت دلار در بازار به چهار و پانصد تومان رسید در حالی که نرخ رسمی ارز یعنی دلار دولتی سه هزار و پانصد تومان بود. این اختلاف فاحش نشان از عدم مدیریت بازار ارز است.

تاثیر قیمت ارز بر ثبات اقتصادی

دیگر عامل موثر در ثبات اقتصادی قیمت ارز است. وقتی بازار ارز و سکه متلاطم شود مواد اولیه گران تر می شود و قیمت تمام شده تولیدات داخلی بیشتر می شود. در این وضعیت ارزش پول داخلی کمتر می شود و ثبات اقتصادی برهم می خورد.