در مورد واحد پولی درهم بیشتر بدانید

در مورد واحد پولی درهم بیشتر بدانید


نام درهم را بین فرهنگ عرب بسیار شنیده اید و در دوران حکومت اسلام نیز مورد استفاده قرار می گرفته. درهم یکی از واحد های پولی رایج در جهان است که برخی کشورهای عربی از آن استفاده می کنند. در گذشته نیز واحد پولی یکی از حکومت های ایران بوده است.

ریشه تاریخی درهم

گفته می شود کلمه درهم از فرهنگ یونایی برآمده است. در یونان قدیم به برخی سکه های خاص دراخما می گفتند. به واسطه تجارتی که یونان قدیم با عربستان داشت در مبادلات مورد استفاده قرار گرفت و به عربستان وارد شد که با ورود این کلمه در فرهنگ عربی و آمیختن با آن به درهم تبدیل شد. این اتفاق در زمان قبل از اسلام روی داده بود که با ظهور اسلام درهم واحد پول اسلامی قرار داده شد.

کشورهایی که از درهم استفاده می کردند

در بسیاری از کشورهای حاشیه مدیترانه از سکه های درهم استفاده می شد و واحد پول آنها درهم بود. همچنین حکومت ساسانی ایران نیز از درهم به عنوان پول استفاده می کرده که معلوم نیست که آیا همان درهم یونان و اعراب است یا خیر.

مقدار درهم در مناطق مختلف

با توجه به این که درهم در مناطق مختلفی از جهان نظیر عربستان، آفریقا، یونان و خاورمیانه مورد استفاده قرار می گرفته اندازه های مختلفی برای آن تعیین شده بود. به طور کلی هر دهم برابر ۲٫۴۱ گرم است. اما در زمان حکومت عثمانی اندازه درهم تغییر یافت و برابر ۳٫۲ گرم تعیین شد.