برچسب استخراج نفت


  • افزایش تولید نفت ایران و عربستان

    افزایش تولید نفت ایران و عربستان

    تولید نفت کشورهای تولید کننده تاثیر زیادی در قیمت جهانی نفت دارد. نفت اوپک، نفت برنت و نفت آمریکا هر یک می توانند قیمت جهانی نفت را تغییر دهند. اخیرا