برچسب اسکناس نو


  • توزیع اسکناس نو برای شب عید

    توزیع اسکناس نو برای شب عید

    با توجه به نزدیک شدن عید و زمان عیدی دادن ها زمزمه عرضه اسکناس نو توسط بانک مرکزی نیز به گوش می رسد. به همین جهت مسئولین بانک مرکزی خبر از توزیع اسکنا