برچسب افزایش نرخ تورم


  • افزایش نرخ تورم در این نزدیکی است!

    افزایش نرخ تورم در این نزدیکی است!

    تورم بالا و نرخ بی کاری از جمله مشکلات اصلی اقتصاد ایران به شمار می آید به طوری که در چند دولت روی کار آمده انتظارات اصلی مردم و متفکرین بر حل این دو