برچسب افزایش نرخ رشد اقتصادی


  • رشد اقتصادی برای مردم محسوس نیست

    رشد اقتصادی برای مردم محسوس نیست

    در چند سال اخیر رشد اقتصادی کشور بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۴ درصد بوده است. عددی که اگرچه زیاد به نظر نمی رسد اما برای خیلی ها غیر قابل باور است.