برچسب اقتصاد نفتی


  • چه زمانی قیمت نفت ثابت می شود؟

    چه زمانی قیمت نفت ثابت می شود؟

    قیمت نفت روند افزایشی به خود گرفته به طوری که قیمت آن در این روزها بسیار زیاد شده است. اما سوال اصلی این است که این فازایش قیمت تا کجا ادامه خواهد داش

  • نفتی شدن مجدد رشد اقتصادی کشور

    نفتی شدن مجدد رشد اقتصادی کشور

    چند روز پیش بود که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کرد و مشخص شد همچنان رشد اقتصادی کشور مربوط به نفت است یعنی همچنان اقتصاد ایران نفتی است.