برچسب اونس طلا


  • یک اونس طلا برابر چند گرم است؟

    یک اونس طلا برابر چند گرم است؟

    قطعا شما هم بسیار نام اونس را زیاد شنیده اید. واحدی که اکثرا بعد طلا می آمد و خیلی ها نمی دانند معنی آن چیست؟ و این که چه مقدار طلا را یک اونس می گوین