برچسب بازار دلار


  • چرا دلار در بازار ارز نایاب شده؟

    چرا دلار در بازار ارز نایاب شده؟

    با افزایش جهشی نرخ دلار در این روزها و کاهش دلار دولتی در بازار ارز، دلار در بازار کمیاب شده است! یعنی صرافی ها و تجار به مقدار کافی دلار در دست نداشت

  • گران شدن دلار در بازار ارز چه دلیلی دارد؟

    گران شدن دلار در بازار ارز چه دلیلی دارد؟

    به دنبال نوسانات و گرانی های بوجود آمده در بازار پول و ارز کشور قیمت دلار نیز دچار نوسان شد و در پی این نوسانات قیمت دیگر ارزهای مبادله ای هم کمی تغیی