برچسب بازار سیاه


  • بازار ارز یا بازار سیاه دلالان!

    بازار ارز یا بازار سیاه دلالان!

    گرانی های بازار دلار و ارز بازیگرانی دارد که این بازیگران قطعا از جانب بانک مرکزی و دولت نیستند و مربوط به دلالان و سرمایه داران کلان هستند که با بازی

  • فروش دلار به دلالان ارز ممنوع!

    فروش دلار به دلالان ارز ممنوع!

    دلالان بخش مهمی از بازار ارز به شمار می روند و بسیاری از افزایش قیمت ها زیر سر آنهاست. حتی برخی اعتقاد دارند جهش اخیر قیمت ارز در بازار کار دلالان کلا