برچسب بحران اقتصادی


  • در مورد روبل روسیه بیشتر بدانید

    در مورد روبل روسیه بیشتر بدانید

    یکی دیگر از واحد های پولی مورد استفاده در دنیا روبل است. برخلاف ظاهرش این نام روسی است و روبل واحد پولی روسیه است.  مانند دلار که جزء کوچکتری به نام س