برچسب بهای دلار


  • دلار آمریکا از دیگر ارزها شکست خورد!

    دلار آمریکا از دیگر ارزها شکست خورد!

    دلار آمریکا که روزی پرچم دار ارز در دنیا بود امروز به فلاکت افتاده و کف بازار را طی می کند. در این ماه شاخص دلار با کاهش چشم گیر خود تعجب همگان را به