برچسب بورس تهران


  • قیمت دلار بورس را هم تکان داد

    قیمت دلار بورس را هم تکان داد

    در هفته های گذشته قیمت ارز به شدت رشد داشت و همین باعث شد بازار ارز ملتهب شود و این التهاب به بازار بورس نیز انتقال یافت و باعث شد بورس و سرمایه گذارا

  • ورود سهام عدالت به بورس

    ورود سهام عدالت به بورس

    سهام عدالت که اولین سود آن در این ماه به سهامداران پرداخت شد گفته می شود وارد بورس شده است. یعنی یکی از سهام های موجود در بورس سهام عدالت است که سهامد