برچسب تالار بورس


  • ورود سهام عدالت به بورس

    ورود سهام عدالت به بورس

    سهام عدالت که اولین سود آن در این ماه به سهامداران پرداخت شد گفته می شود وارد بورس شده است. یعنی یکی از سهام های موجود در بورس سهام عدالت است که سهامد

  • عرضه عمده سهام در بورس اوراق بهادار

    عرضه عمده سهام در بورس اوراق بهادار

    بالاخره بعد از یک سالی ثبات قیمت ها در بورس و رکود آن تعدادی سهام به صورت عمده در تالار آن عرضه شد و در اولین ساعات با استقبال سهامداران مواجه شد به ط