برچسب تحریم


  • تاثیر قیمت ارز بر ثبات اقتصادی

    تاثیر قیمت ارز بر ثبات اقتصادی

    ثبات اقتصادی چیزی است که اقتصاد هر کشور به آن نیاز دارد و هر همه متخصصین اقتصاد آن را برای کشور لازم می دانند. در چند دهه گذشته تا حدودی این ثبات در ا

  • دور زدن تحریم ها با بیت کوین

    دور زدن تحریم ها با بیت کوین

    پول دیجیتال تازه راه اندازی شده با نام بیت کوین بسیار رونق گرفته و نقل همه مجل ها شده است. در میانه بالاگرفتن آشفتگی اقتصادی در ایران، محبوبیت ارزهای