برچسب تقاضا دلار


  • پیروزی عرضه بر تقاضا در بازار ارز

    پیروزی عرضه بر تقاضا در بازار ارز

    در زمانی که قیمت دلار به اوج خود رسیده بود و قیمت ها روز به روز رشد می کرد مظنه دلار در صرافی ها نزدیک به ۵۰۰۰ تومان نیز رسید. این قیمت در طول عمر باز