برچسب تومان


 • انواع پول در حکومتهای مختلف ایران

  انواع پول در حکومتهای مختلف ایران

  در زمان های مختلف پول های مختلفی وجود داشته و به وجود آمده اند. همچنین برخی پول ها نیز منسوخ شده و از بین رفته اند اما چیزی که مهم است سابقه طولانی پو

 • روش تشخیص اسکناس های تقلبی

  روش تشخیص اسکناس های تقلبی

  اسکناس تقلبی چیزیست که ممکن است نسیب هر کسی شود و باید بدانید که اسکناسی که در دست شماست واقعی است یا تقلبی تا در بازار ارز و معالات کلاه سرتان نرود.

 • چه کسی در وزارت نفت اختلاس میلیاردی انجام داده؟

  چه کسی در وزارت نفت اختلاس میلیاردی انجام داده؟

  هنوز پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و دوازده هزار میلیاردی روشن نشده که وزیر نفت درباره اختلاس میلیاردی دیگر در وزارت نفت سخن می گوید. اختلاسی که خبرش

 • آشنایی با واحد پولی ریال

  آشنایی با واحد پولی ریال

  ریال نام آشنایی برای همه ما است. واحدی که معمولا آن را در بانک ها و مکانهای رسمی می شنویم و در کوچه و بازار از آن خبری نیست.  ریال فقط واحد پولی کشور