برچسب جهش ارزی


  • علت اصلی جهش قیمت دلار چیست؟

    علت اصلی جهش قیمت دلار چیست؟

    هر چند وقت یک بار شاهد گرانی دلار و به دنبال آن گرانی دیگر ارزها در بازار ارز هستیم و این گرانی در بازار ارز سناریوی تکراری به حساب می آید که هر ساله