برچسب دلار بازاری


  • چند نرخی شدن ارز در بازار

    چند نرخی شدن ارز در بازار

    ارز تک نرخی آرزوی صرافی ها در بازار ارز است آرزویی که به نظر در این دولت قابل تحقق نیست. مسئولین بانک مرکزی می گویند مظنه دلار کاهش پیدا می کند اما بر