برچسب دلار مداخله ای


  • دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شد

    دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شد

    سالیان زیادی است که بحث تک نرخی شدن ارز و دلار تک نرخی در بازار ارز وجود دارد اما هیچ گاه این بحث عملی نشد و بازار ارز تک نرخی را به خود ندید. اما در

  • پایان خرید و فروش دلار مبادله ای

    پایان خرید و فروش دلار مبادله ای

    دلار مبادله ای چند سالی می شود که توسط صرافی های مجاز و صرافی بانک ها به فروش می رسد که به نظر برخی کارشناسان اقتصادی غیرلازم تلقی شده و برخی نیز آن ر