برچسب دلال ارز


  • نوسان گیری از دلار و مشکلات آن

    نوسان گیری از دلار و مشکلات آن

    چند روزی می شود که دلار روزهای بد خود را طی می کند و همین باعث ثاثیر منفی آن بر دیگر ارزها شده است. دلار به عنوان ارز مرجع تاثیر زیادی بر ارزهای دیگر

  • دلار آمریکا از دیگر ارزها شکست خورد!

    دلار آمریکا از دیگر ارزها شکست خورد!

    دلار آمریکا که روزی پرچم دار ارز در دنیا بود امروز به فلاکت افتاده و کف بازار را طی می کند. در این ماه شاخص دلار با کاهش چشم گیر خود تعجب همگان را به