برچسب ذخایر ارزی


  • رشد ۱۰ درصدی پایه پولی کشور در سال ۹۶

    رشد ۱۰ درصدی پایه پولی کشور در سال ۹۶

    بنابر گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی حجم پایه پولی کشور در آذر امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته و این رشد به بیشتر از ۱۰ درصد رسیده است و امید ا