برچسب رشد قیمت دلار


  • وضعیت بغرنج منطقه ارزی یورو

    وضعیت بغرنج منطقه ارزی یورو

    اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی دچار تحولات بسیاری در بخش اقتصادی شد و حال حاضر نیز نزدیک به پنج سال است که سیاست های ریاضتی اعضای اتحادیه اروپا شرو