برچسب رکود اقتصادی


  • بالاخره نرخ تورم دورقمی شد!

    بالاخره نرخ تورم دورقمی شد!

    نرخ تورم که به گفته دولت یک رقمی شده بود و رئیس جمهور دائما نرخ تورم یک رقمی را به رخ مردم می کشید بالاخره دورقمی شد. به گفته رئیس بانک مرکزی نرخ تورم

  • چه زمانی از رکود خارج خواهیم شد؟

    چه زمانی از رکود خارج خواهیم شد؟

    خروج از رکود زمانی اتفاق می افتد که تولید داخلی افزایش یافته و به دنبال آن صادرات افزایش پیدا کند. در کنار این ها باید نرخ بیکاری نیز کاهش بیابد. در ا