برچسب سهام عدالت


  • ورود سهام عدالت به بورس

    ورود سهام عدالت به بورس

    سهام عدالت که اولین سود آن در این ماه به سهامداران پرداخت شد گفته می شود وارد بورس شده است. یعنی یکی از سهام های موجود در بورس سهام عدالت است که سهامد

  • نکاتی در مورد سهام عدالت و سود آن

    نکاتی در مورد سهام عدالت و سود آن

    سهام عدالت چیزی که نزدیک به ده سال است از شروع آن می گذرد و با گذشت این همه سال حالا مقدار کمی را به عنوان سود آن به دارندگان سهام پرداخت کرده اند. ام