برچسب شوک اقتصادی


  • نفتی شدن مجدد رشد اقتصادی کشور

    نفتی شدن مجدد رشد اقتصادی کشور

    چند روز پیش بود که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کرد و مشخص شد همچنان رشد اقتصادی کشور مربوط به نفت است یعنی همچنان اقتصاد ایران نفتی است.