برچسب صرافی غیر مجاز


  • لیست صرافی های غیرمجاز

    لیست صرافی های غیرمجاز

    بازار ارز تاثیر مستقیمی از صرافی ها می پذیرد و صرافی های مجاز و غیرمجاز در بازار ارز وجود دارند و به خرید و فروش ارز مشغول هستند. تعداد زیادی صرافی مج