برچسب فرابورس


  • ضرب سکه ۵۰۰ تومانی جدید

    ضرب سکه ۵۰۰ تومانی جدید

    به مناسبت پنجاهمین سالگرد بازار سرمایه در کشور سکه ای ۵۰۰ تومانی ضرب شده که در مراسمی از آن رو نمایی شد. گرچه قبلا هم سکه ای با این ارز در بازار وجود