برچسب فروش دلار


  • توصیه بانک مرکزی به مردم جهت عدم خرید دلار

    توصیه بانک مرکزی به مردم جهت عدم خرید دلار

    در روزهای گرانی دلار شاهد حجم زیادی تقاضا برای خرید دلار بودیم که توسط مردم ایجاد شده بود. با گران شدن دلار در هفته های اخیر موجی از مردم برای خرید دل

  • فروش دلار به دلالان ارز ممنوع!

    فروش دلار به دلالان ارز ممنوع!

    دلالان بخش مهمی از بازار ارز به شمار می روند و بسیاری از افزایش قیمت ها زیر سر آنهاست. حتی برخی اعتقاد دارند جهش اخیر قیمت ارز در بازار کار دلالان کلا