برچسب قیمت جهانی یورو


  • شرح حال یورو در این روزها

    شرح حال یورو در این روزها

    در شرح حال یورو در این روزها همین بس که حال روز خوبی ندارد و همچون دلار دوران سخت خود را طی می کند. وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا هم مزیدی بر علت شده تا