برچسب لاری گرجستان


  • آشنایی با لاری، واحد پول گرجستان

    آشنایی با لاری، واحد پول گرجستان

    واحد پول گرجستان لاری نام دارد که با کد ایزوی GEL نمایش داده می شود. کشور گرجستان از یکای پول اختصاصی خود یعنی لاری استفاده می کند و یکای رایج این کشو