برچسب مشکلات اقتصادی


  • افزایش نرخ تورم در این نزدیکی است!

    افزایش نرخ تورم در این نزدیکی است!

    تورم بالا و نرخ بی کاری از جمله مشکلات اصلی اقتصاد ایران به شمار می آید به طوری که در چند دولت روی کار آمده انتظارات اصلی مردم و متفکرین بر حل این دو

  • شرح حال یورو در این روزها

    شرح حال یورو در این روزها

    در شرح حال یورو در این روزها همین بس که حال روز خوبی ندارد و همچون دلار دوران سخت خود را طی می کند. وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا هم مزیدی بر علت شده تا