برچسب مظنه سکه


  • مظنه دلار و ارز در بازار این روزها

    مظنه دلار و ارز در بازار این روزها

    به پایان سال نزدیک می شویم و قیمت هایی که چند وقتی میشد با ثبات مواجه شده بود رو به رشد گذاشته اند. در روزهای پایان سال مظنه دلار و ارز بیشتر شده و کل