برچسب منطقه دلار


  • نوسان گیری از دلار و مشکلات آن

    نوسان گیری از دلار و مشکلات آن

    چند روزی می شود که دلار روزهای بد خود را طی می کند و همین باعث ثاثیر منفی آن بر دیگر ارزها شده است. دلار به عنوان ارز مرجع تاثیر زیادی بر ارزهای دیگر