برچسب نرخ رشد اقتصادی


  • چه زمانی از رکود خارج خواهیم شد؟

    چه زمانی از رکود خارج خواهیم شد؟

    خروج از رکود زمانی اتفاق می افتد که تولید داخلی افزایش یافته و به دنبال آن صادرات افزایش پیدا کند. در کنار این ها باید نرخ بیکاری نیز کاهش بیابد. در ا

  • نفتی شدن مجدد رشد اقتصادی کشور

    نفتی شدن مجدد رشد اقتصادی کشور

    چند روز پیش بود که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کرد و مشخص شد همچنان رشد اقتصادی کشور مربوط به نفت است یعنی همچنان اقتصاد ایران نفتی است.