برچسب واحد پول ارمنستان


  • آشنایی با درام، واحد پول ارمنستان

    آشنایی با درام، واحد پول ارمنستان

    یکی از واحد های پولی که از آن استفاده می شود درام است که پول رایج کشور ارمنستان می باشد که در معاملات داخلی این کشور مورد استفاده قرار می گیرد. ریشه ک