برچسب واحد پول تایلند


  • آشنایی با بات، واحد پول تایلند

    آشنایی با بات، واحد پول تایلند

    بات! نامی که قطعا برای شما آشنا نیست اما نام واحد پول کشور تایلند است. بات یا بت واحد پول تایلند می باشد که اسکناس و سکه های آن در این کشور تولید شده