برچسب واحد پول درهم


  • در مورد واحد پولی درهم بیشتر بدانید

    در مورد واحد پولی درهم بیشتر بدانید

    نام درهم را بین فرهنگ عرب بسیار شنیده اید و در دوران حکومت اسلام نیز مورد استفاده قرار می گرفته. درهم یکی از واحد های پولی رایج در جهان است که برخی کش