برچسب واحد پول رومانی


  • آشنایی با واحد پول لئوی رومانی

    آشنایی با واحد پول لئوی رومانی

    لئوی رومانی (Romanian leu) نام واحد پول کشور اروپایی رومانی است که در این کشور به عنوان واحد پول رسمی شناخته می شود. لئو نام واحد پول رسمی رومانی است