برچسب واحد پول فرانک


  • آشنایی با واحد پول فرانک سوئیس

    آشنایی با واحد پول فرانک سوئیس

    فرانک نام یکی از واحد های پول در جهان است که چند کشور از آن استفاده می کند. مهمترین نوع از واحد پولی فرانک، فرانک سوئیس است که به خاطر اعتبار بانک های